A Magyar Állam nevében a Miniszterelnöki Kormányiroda két naptári évre – 2020. január 1-től 2021. december 31-igtartó időszakra – szóló szerződést kötött az UNIQA Biztosító Zrt.-vel annak érdekében, hogy az Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően a biztosított korosztályba tartozó magyar állampolgárok államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

UNIQA Biztosító Zrt.

1134 Budapest, Róbert K. krt. 70-74.

Tel: +36 1 544 5916

www.uniqa.hu

Tájékoztató

3. számú melléklet

A Templomdombi Általános Iskola 1989. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit.

1988-ban már olyan sokan voltak a Központi Iskolában, hogy sürgetővé vált az az igény, hogy a mammutiskolából több, emberléptékű intézmény alakuljon. 1989. április 11-én a Városi Tanács testülete jóváhagyta, hogy az 1300 gyereket és 82 tanárt magába foglaló intézményből három intézmény alakuljon.

A Templomdombi Iskola alapítói valami újat, valami mást szeretettek volna. Egy párhuzamos osztály nélkül működő, családias hangulatú, gyermekközpontú, környezettudatos iskolát, melynek falai között a tanulók a szilárd alapokon túl emberséget és elfogadást tanulnak, de még fontosabb volt, hogy igazi, boldog gyerekkoruk legyen.

Ezek az értékek, célkitűzések nem változtak az elmúlt 30 évben. „Pedagógiai tevékenységünk fő alapelve továbbra is a gyermekközpontúság, amelyen az empátiát, a pozitív késztetést, a támogatást, a bizalmat, az önbizalom növelését, a sikerhez való segítést és a szeretetet értjük. Ennek tudatában, ismerve a hozzánk járó gyerekek életkori sajátosságait, adottságait, körülményeit tudatosan szervezzük, irányítjuk, motiváljuk tanulási, közéleti, szabadidős tevékenységüket, értékeljük tetteiket, fejlődésüket.”

 

Ebben az évben szeretnénk felidézni a kezdeteket, rávilágítani, hogy mennyit változott, fejlődött az oktatás az elmúlt években, megismertetni jelenlegi tanulóinkat a kezdeti célokkal, lehetőségekkel, melyekre építve együtt alakíthatjuk a jövőt.

A jubileumi évben szeretnénk lehetőséget adni volt diákjainknak és tanárainknak arra, hogy visszatérve meséljenek nekünk templomdombis emlékeikről. Programjainkkal tiszteletünket fejezzük ki az alapítóknak és azoknak a pedagógusoknak, akik ismertté és elismertté tették a Templomdombi Általános Iskolát.

A Templomdombi Általános Iskola Szentendre belvárosának egyik ékessége. 

Kétszázharminchat tanuló jár jelenleg iskolánkba, ahol a nyolc évfolyam mindegyike egy – egy osztállyal működik. Alsó tagozatunk iskolaotthonos rendszerű, ez azt jelenti, hogy a két osztálytanító a tanórákat és szabadidős foglalkozásokat felváltva tartja a gyerekeknek.

30 fős 4. osztályunk a jelenlegi, s a következő tanévtől, szeretettel várjuk leendő elsőseinket.

Bogya Jolán, Joli néni: Tantárgyaim, a matematika, környezetismeret, rajz és testnevelés tanítása mellett szakköri keretben ismerkedtünk meg több fontos klasszikussal a gyermekirodalomból, s mellettük kortárs gyerekírókkal, akik közül néhánnyal módunk volt találkozni is. A város felderítését, megismerését pedig helytörténeti séták keretében végeztük. Rendszeres látogatói vagyunk a Gyermekkönyvtárnak, a kiállításokat a város kiváló múzeumpedagógusai és művészei szokták bemutatni nekünk.

Az óvodáskor és a serdülőkor közötti nagyon szép négy év, melyen kísérhetjük, segíthetjük a gyerekeket képességeik kibontakoztatásában, személyiségfejlődésükben, lépésről lépésre segítve az önállósodásukat.

Szeretnénk ezt tenni a szülőkkel egyetértésben, a szabályokat közösen betartva mindenki megelégedésére.

A több, mint 30 évből, amit ezen a pályán töltöttem, a Templomdombi Általános Iskola a 2. munkahelyem.

Mindkét gyermekem ebbe az iskolába járt, így tapasztalatból tudtam rajtuk keresztül, hogy mit is jelent itt valójában a családias légkör, az egymásra figyelés, a környezeti nevelés és művészetek iránti nyitottság, fogékonyság fontossága, tudásvágy, a sokoldalúság, élményszerűség, a város szinte minden adottságának kiaknázása és az erdei iskolák, ami semmivel össze nem hasonlítható közösségi élményt nyújtott évről évre az ismeretszerzés legkülönlegesebb módjai mellett.

2010 óta, a tantestület tagjaként arra törekszem, hogy szeretetben tudásban, élményekben továbbadhassam szülőknek és gyerekeknek egyaránt mindazt, amit itt megtapasztaltunk. Hálás vagyok azért, hogy elmondhatom, az iskola eddigi 30 évéből 21 évnek a tanúja illetve részese lehettem.

Jászai Katalin (Kati néni): Sok-sok évvel ezelőtt végeztem el a Budapesti Tanítóképző Főiskolát. Családommal Szentendrén élek, a Templomdombi Általános Iskolában 12 éve tanítok. 2017-ben a pedagógusminősítési vizsga keretében megszereztem a Pedagógus II. fokozatot. Folyamatosan veszek részt szakmai továbbképzéseken, melyek keretében lehetőségem nyílik megismerkedni olyan módszerekkel, melyek segítségével hatékonyan, élményszerűen, képességeiknek megfelelően tudom tanítani, fejleszteni a gyerekeket.

A Templomdombon minden osztálynak két tanítója van, s ősztől újra első osztályt kezdünk kolléganőmmel, immár második alkalommal. A tantárgyakat megosztva tanítjuk. Ezáltal jobban el tudjuk mélyíteni a tanítandó ismereteket, és elegendő lehetőségünk nyílik a szabadidős tevékenységek során más oldalukról is megismerni a gyerekeket.

Jelenlegi negyedikeseinknek a magyar nyelv és irodalom, a testnevelés és a technika tantárgyakat tanítom. Szívesen készítem fel őket tanulmányi versenyekre. Tanítványaim sikeresen szoktak szerepelni az iskolai és városi szavalóversenyeken, lelkesen indulnak a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyeken.  Mindezek mellett osztályunk tanulóinak szakkör keretében kézműves foglalkozást és kölyökatlétikát is tartok, melyeken rendszeresen nagy létszámban vesznek részt.

Alsós tanítóként állandó megújulást lehet megélni: a negyedik osztály után ismét elsősöket fogadunk. Ami a rutinos negyedikesek számára megszokott dolog, az a jelenlegi nagycsoportosoknak igazi kihívást jelent majd szeptembertől.

Komoly feladatuk lesz megismerkedni az iskolai léttel. Ebben lépésről lépésre haladva fogjuk segíteni őket. Az iskolánkra jellemző színes programok mellett megtapasztalhatják, hogy tanórán is lehet élményeket szerezni! Amikor csak lehet, sok játékkal, mesével, mozgással; ha kell, akkor pedig elmélyülten, kitartóan, kellő figyelemmel haladva. Ám mindvégig nyugodt, vidám légkörben és következetes munkával szeretnénk megismertetni leendő elsőseinket azzal, hogy milyen is igazi templomdombisnak lenni!

Örömmel és várakozással tekintünk az előttünk álló időszak elé, melynek első lépéseként szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket február 28-án az Iskolanyitogató foglalkozáson!

 

                                                                                                 

Az osztállyal a projektnap alkalmából szentendrei rendőrségre látogattunk el. Ott fogadott bennünket az iskola rendőre, Gáti László. Nagyon sok érdekes dolgot láttunk és hallottunk. Legelőször kimentünk az udvarra, beülhettünk a rendőrautóba, és még a szirénát is beindították a kedvünkért. Rendkívül hangos volt. Megnéztük volna a rendőrkutyákat is, de sajnos nem voltak ott, mert pihenőnapjuk volt. De nem csak a rendőrautót mutatták meg, hanem olyan eszközöket, amiket használni szoktak.

Az épületben a szertárból nagyon sok érdekes dolgot hozott ki Laci bácsi: golyóálló mellényt, gázmaszkot, sisakot, gázsprayt, bilincset és fegyvereket. Le is bilincseltek minket, de mindenki ki tudott bújni belőle. A fegyverekből elég sok fajta van, a kis kézi fegyvertől az óriási romboló fegyverig minden.  Természetesen van ott zárka is, mivel időnként behoznak olyan embereket, akiket nem lenne szerencsés hagyni, hogy az utcán mászkáljanak. Két cella van ott, az egyik cellában egy faágy volt és egy fapad. Nagyon rossz lehet egész nap ott ülni. Mindig van egy rendőr, aki figyeli a kamerák felvételeit a fogdáról. Megmutatták azt is, hogyan vesznek ujjlenyomatot. Az iskolarendőr nagyon kedves volt velünk. Sok érdekes és számunkra új dolgot mondott nekünk.

A rendőrség egy nagyon biztonságos hely. Eléggé fel van szerelkezve fegyverekkel, páncélokkal. Fogda is található itt. Nem mindennapi élmény volt meglátogatni a rendőrséget.  Ha ellátogat oda az ember, garantált, hogy jó élményben lesz része, kivéve, ha nem önszántából megy, mert akkor maradandó, de nem annyira jó élménye lesz.

Ez volt hát a projektnap, kedves olvasónk!

Lászay Lili, Cernic Jázmin, Horváth Linda, Kádár Luca, Miksó Petra, Németh Boldizsár, Orbán Milán, Szabó Janka, Vághy Olivér és Zólyomi András 4. osztályos tanulók írásaiból

A Gyerekkönyvtár "Az én könyvtáram" címmel rajzpályázatot hirdetett óvodás és általános iskolás korú gyerekek számára.
Január 16-án volt a kiállítás megnyitó és a díjosztó. A közel 100 pályamű közül iskolánk Vizuális műhelye kimagaslóan szerepelt.
Díjazottak lettek:

Felső tagozat:

I. helyezett: Lóczy Gyuri 5. o.
II. helyezett: Szili Mira 5.o.
III. helyezett: Szabó Virág 5.o.

Alsó tagozat:

II. helyezett: Sejpes Lilla 2. o.
III. helyezett: Irimiás Blanka 2. o.
különdíj: Kosztán-Schlemayer Máté 2. o.

Felkészítő: Deli Gabi
Minden beküldött munkát kiállítottak. Dícséret illeti az elsősöket is, Niki néni az ő rajzaikat is beküldte.
A kiállítás jelenleg is látható.