"Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

  1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
  • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

  1. A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
  • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
  • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében csak a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására május 6-án és 7-én, előzetes telefonon megbeszélt időpontban van lehetőség

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét."

Kedves Szülők!

A fenti levél kapcsán az alábbi, csak a mi iskolánkra vonatkozó fonots tudnivalókat emelném ki:

- Iskolánk beiskolázási körzettel rendelkező általános iskola

- a 2020/21-es tanévben egyetlen osztályt fogunk indítani, melybe a maximális létszám 27 fő, melyet a tankerületi igazgató 32 főre felemelhet

- iskolánkba a beiratkozás április 28-tól május 15-ig tart

- beiratkozni a KRÉTA rendszeren keresztül lehet - bár a rendszer már április 6-tól elérhető lesz, KÉREM ÖNÖKET, HOGY ISKOLÁNKBA LEGKORÁBBAN ÁPRILIS 28-ÁN IRATKOZZANAK BE! Az online beiratkozáshoz segédanyagot készítünk, mely április 20-a után lesz elérhető honlapunkon

- aki nem tud online beiratkozni, annak május 6-án és 7-én lehetőséget biztosítunk a személyes beiratkozásra. A vészhelyzetre és a különleges körülményekre tekintettel szeretnénk a személyes érintkezést a minimálisra csökkenteni, így előzetesen adunk időpontot telefonon. Telefonszám: 30/71-44-213. Időpontot május 4-től, 8 és 16 óra között lehet kérni.

- a levélben felsoroltakon kívül szükségünk lesz egyéb, csak a mi iskolánkat érintő nyilatkozatokra is - ezek listáját és elérhetőségét április 20-a után honlapunkon közzé tesszük

- Amennyiben bármilyen kérdésük van a beiratkozás folyamatával kapcsolatban, keressenek bizalommal az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. emailcímen.

Tisztelettel:

Tenkesné Halász Enikő Rita

intézményvezető

Kedves Szülők!

Gondolom, mindannyian izgatottan várják a beiratkozás napját!

Az utóbbi időben nagyon sokan kerestek meg emailben, hogy a beiratkozás folyamatáról érdeklődjenek. Idén semmi sem úgy lesz, ahogy azt az elmúlt években megszokhattuk, ezért még egy kicsi türelmüket szeretném kérni.

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úr levélben értesített minket, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozásokat úgy kell megszervezni, hogy azok minél kevesebb személyes kontaktust igényeljenek, ugyanakkor biztosítani kell a szülők szabad iskolaválasztását is.

Iskolánkban évek óta használjuk a KRÉTA elektronikus rendszert, így az idei beiratkozás azon keresztül fog történni.

Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III.23) EMMI határozatában a következőket fogalmazta meg:

2. A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni:

a) Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító általános iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését - a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen - az általa választott általános iskola vezetője 2020. április 24-ig fogadja. Ezt a KRÉTÁ-val rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le.

b) A körzettel nem rendelkező általános iskola az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 6 - április 24. között tartja. Az általános iskola az a) alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan - a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel - elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. Ezt a KRÉTÁ-val rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le.

e) A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét, továbbá a tanuló felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.

d) A kötelező felvételt biztosító általános iskola 2020. április 28-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más általános iskola felvette, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.

e) Ha a kötelező felvételt biztosító általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az a) alpont szerint hozzá eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan - a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel - elkészíti a  beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét, továbbá a tanuló felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.

3. A kijelölt óvoda, a kijelölt iskola a sajátos nevelési igényű gyermeket 2020. április 28-ig hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

A Váci Tankerületi Központtal még egyeztetésben vagyunk arról, hogy milyen módon történjen a nem körzetes gyermekek szándéknyilatkozatának fogadása, így egyelőre arra szeretném kérni Önöket, hogy ne küldjenek emailt és ne próbáljanak meg a KRÉTA rendszeren keresztül beiratkozni! Amint pontosan kidolgoztuk a beiratkozás menetét, a honlapra ki fogjuk tenni az információkat, valamint egy tájékoztatót arról is, hogy milyen iratok szükségesek a beiratkozáshoz. Kérem, hogy addig legyenek türelemmel.

Együttműködésüket és megértésüket köszönöm!

 

Tisztelettel:

Szentendre, 2020. április 1.

Tenkesné Halász Enikő Rita

intézményvezető

A Magyar Állam nevében a Miniszterelnöki Kormányiroda két naptári évre – 2020. január 1-től 2021. december 31-igtartó időszakra – szóló szerződést kötött az UNIQA Biztosító Zrt.-vel annak érdekében, hogy az Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően a biztosított korosztályba tartozó magyar állampolgárok államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

UNIQA Biztosító Zrt.

1134 Budapest, Róbert K. krt. 70-74.

Tel: +36 1 544 5916

www.uniqa.hu

Tájékoztató

3. számú melléklet

A Templomdombi Általános Iskola 1989. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit.

1988-ban már olyan sokan voltak a Központi Iskolában, hogy sürgetővé vált az az igény, hogy a mammutiskolából több, emberléptékű intézmény alakuljon. 1989. április 11-én a Városi Tanács testülete jóváhagyta, hogy az 1300 gyereket és 82 tanárt magába foglaló intézményből három intézmény alakuljon.

A Templomdombi Iskola alapítói valami újat, valami mást szeretettek volna. Egy párhuzamos osztály nélkül működő, családias hangulatú, gyermekközpontú, környezettudatos iskolát, melynek falai között a tanulók a szilárd alapokon túl emberséget és elfogadást tanulnak, de még fontosabb volt, hogy igazi, boldog gyerekkoruk legyen.

Ezek az értékek, célkitűzések nem változtak az elmúlt 30 évben. „Pedagógiai tevékenységünk fő alapelve továbbra is a gyermekközpontúság, amelyen az empátiát, a pozitív késztetést, a támogatást, a bizalmat, az önbizalom növelését, a sikerhez való segítést és a szeretetet értjük. Ennek tudatában, ismerve a hozzánk járó gyerekek életkori sajátosságait, adottságait, körülményeit tudatosan szervezzük, irányítjuk, motiváljuk tanulási, közéleti, szabadidős tevékenységüket, értékeljük tetteiket, fejlődésüket.”

 

Ebben az évben szeretnénk felidézni a kezdeteket, rávilágítani, hogy mennyit változott, fejlődött az oktatás az elmúlt években, megismertetni jelenlegi tanulóinkat a kezdeti célokkal, lehetőségekkel, melyekre építve együtt alakíthatjuk a jövőt.

A jubileumi évben szeretnénk lehetőséget adni volt diákjainknak és tanárainknak arra, hogy visszatérve meséljenek nekünk templomdombis emlékeikről. Programjainkkal tiszteletünket fejezzük ki az alapítóknak és azoknak a pedagógusoknak, akik ismertté és elismertté tették a Templomdombi Általános Iskolát.

A Templomdombi Általános Iskola Szentendre belvárosának egyik ékessége. 

Kétszázharminchat tanuló jár jelenleg iskolánkba, ahol a nyolc évfolyam mindegyike egy – egy osztállyal működik. Alsó tagozatunk iskolaotthonos rendszerű, ez azt jelenti, hogy a két osztálytanító a tanórákat és szabadidős foglalkozásokat felváltva tartja a gyerekeknek.

30 fős 4. osztályunk a jelenlegi, s a következő tanévtől, szeretettel várjuk leendő elsőseinket.

Bogya Jolán, Joli néni: Tantárgyaim, a matematika, környezetismeret, rajz és testnevelés tanítása mellett szakköri keretben ismerkedtünk meg több fontos klasszikussal a gyermekirodalomból, s mellettük kortárs gyerekírókkal, akik közül néhánnyal módunk volt találkozni is. A város felderítését, megismerését pedig helytörténeti séták keretében végeztük. Rendszeres látogatói vagyunk a Gyermekkönyvtárnak, a kiállításokat a város kiváló múzeumpedagógusai és művészei szokták bemutatni nekünk.

Az óvodáskor és a serdülőkor közötti nagyon szép négy év, melyen kísérhetjük, segíthetjük a gyerekeket képességeik kibontakoztatásában, személyiségfejlődésükben, lépésről lépésre segítve az önállósodásukat.

Szeretnénk ezt tenni a szülőkkel egyetértésben, a szabályokat közösen betartva mindenki megelégedésére.

A több, mint 30 évből, amit ezen a pályán töltöttem, a Templomdombi Általános Iskola a 2. munkahelyem.

Mindkét gyermekem ebbe az iskolába járt, így tapasztalatból tudtam rajtuk keresztül, hogy mit is jelent itt valójában a családias légkör, az egymásra figyelés, a környezeti nevelés és művészetek iránti nyitottság, fogékonyság fontossága, tudásvágy, a sokoldalúság, élményszerűség, a város szinte minden adottságának kiaknázása és az erdei iskolák, ami semmivel össze nem hasonlítható közösségi élményt nyújtott évről évre az ismeretszerzés legkülönlegesebb módjai mellett.

2010 óta, a tantestület tagjaként arra törekszem, hogy szeretetben tudásban, élményekben továbbadhassam szülőknek és gyerekeknek egyaránt mindazt, amit itt megtapasztaltunk. Hálás vagyok azért, hogy elmondhatom, az iskola eddigi 30 évéből 21 évnek a tanúja illetve részese lehettem.

Jászai Katalin (Kati néni): Sok-sok évvel ezelőtt végeztem el a Budapesti Tanítóképző Főiskolát. Családommal Szentendrén élek, a Templomdombi Általános Iskolában 12 éve tanítok. 2017-ben a pedagógusminősítési vizsga keretében megszereztem a Pedagógus II. fokozatot. Folyamatosan veszek részt szakmai továbbképzéseken, melyek keretében lehetőségem nyílik megismerkedni olyan módszerekkel, melyek segítségével hatékonyan, élményszerűen, képességeiknek megfelelően tudom tanítani, fejleszteni a gyerekeket.

A Templomdombon minden osztálynak két tanítója van, s ősztől újra első osztályt kezdünk kolléganőmmel, immár második alkalommal. A tantárgyakat megosztva tanítjuk. Ezáltal jobban el tudjuk mélyíteni a tanítandó ismereteket, és elegendő lehetőségünk nyílik a szabadidős tevékenységek során más oldalukról is megismerni a gyerekeket.

Jelenlegi negyedikeseinknek a magyar nyelv és irodalom, a testnevelés és a technika tantárgyakat tanítom. Szívesen készítem fel őket tanulmányi versenyekre. Tanítványaim sikeresen szoktak szerepelni az iskolai és városi szavalóversenyeken, lelkesen indulnak a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyeken.  Mindezek mellett osztályunk tanulóinak szakkör keretében kézműves foglalkozást és kölyökatlétikát is tartok, melyeken rendszeresen nagy létszámban vesznek részt.

Alsós tanítóként állandó megújulást lehet megélni: a negyedik osztály után ismét elsősöket fogadunk. Ami a rutinos negyedikesek számára megszokott dolog, az a jelenlegi nagycsoportosoknak igazi kihívást jelent majd szeptembertől.

Komoly feladatuk lesz megismerkedni az iskolai léttel. Ebben lépésről lépésre haladva fogjuk segíteni őket. Az iskolánkra jellemző színes programok mellett megtapasztalhatják, hogy tanórán is lehet élményeket szerezni! Amikor csak lehet, sok játékkal, mesével, mozgással; ha kell, akkor pedig elmélyülten, kitartóan, kellő figyelemmel haladva. Ám mindvégig nyugodt, vidám légkörben és következetes munkával szeretnénk megismertetni leendő elsőseinket azzal, hogy milyen is igazi templomdombisnak lenni!

Örömmel és várakozással tekintünk az előttünk álló időszak elé, melynek első lépéseként szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket február 28-án az Iskolanyitogató foglalkozáson!