Tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket a Templomdombi Általános Iskola nevelőtestülete nevében.

Háromgyermekes anyaként tudom, hogy mennyire fontos az, hogy gyermekük a megfelelő intézményben, a legjobb tanítók keze között kezdje meg az általános iskolai tanulmányait.

Az alábbiakban engedjék meg, hogy röviden bemutassam az iskolánkat!

Az iskola 1989-ben alakult, önálló, 8 évfolyamos, évfolyamonként egy osztályos intézményként. A viszonylag kicsi, de éppen ezért családias épület Szentendre történelmi magvában, a város egyik legszebb részén található.

Az általános iskolai beiratkozásra vonatkozó szabályok a 2011. évi CXC törvényt alapul véve (Nemzeti Köznevelési Törvény) a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben találhatók. A fontosabb tudnivalókat idézzük:

22. §  (2) Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között- a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

                   ADY ENDRE ÚT teljes közterület           1. házszámtól 90. házszámig

                   ALKOTMÁNY UTCA teljes közterület

                   ALSÓHEGY UTCA teljes közterület

                   ANGYAL UTCA teljes közterület

                   ARZÉN UTCA teljes közterület

                   ÁBRÁNYI EMIL UTCA teljes közterület

                   BARACKOS KÖZ teljes közterület

                   BARCSAY JENŐ TÉR teljes közterület

                   BEM UTCA teljes közterület

                   BERCSÉNYI UTCA teljes közterület

                   BORPINCE UTCA teljes közterület

                   CSILLAG UTCA teljes közterület

                   DALMÁT UTCA teljes közterület

                   DARU PIAC TÉR teljes közterület

                   DOBOZI UTCA teljes közterület

                   DODOLA UTCA teljes közterület

                   DUNAÁR UTCA teljes közterület

                   FELSŐHEGY UTCA teljes közterület

                   FERENCZY KÁROLY KÖZ teljes közterület

                   FORTUNA KÖZ teljes közterület

                   FŐ TÉR teljes közterület

                   FULCO DEÁK UTCA teljes közterület

                   GŐZHAJÓ UTCA teljes közterület

                   GYÍK UTCA teljes közterület

                   HALÁSZ UTCA teljes közterület

                   HOLD UTCA teljes közterület

                   HUNYADI UTCA teljes közterület

                   ISKOLA UTCA teljes közterület

                   KAPÁS KÖZ teljes közterület

                   KÍGYÓ UTCA teljes közterület

                   KMETTY JÁNOS TÉR teljes közterület

                   KÖLCSEY UTCA teljes közterület

                   KURUC KÖZ teljes közterület

                   MANDULA UTCA teljes közterület

                   MARTINOVICS UTCA teljes közterület

                   MÉHÉSZ UTCA teljes közterület

                   MOGYORÓ UTCA teljes közterület

                   PÁSZTOR KÖZ teljes közterület

                   PÁTRIARKA UTCA teljes közterület

                   PISZKE KÖZ teljes közterület

                   PÜSPÖKSOR teljes közterület

                   RAB RÁBY TÉR teljes közterület

                   RÉTI SÉTÁNY teljes közterület

                   SZERB UTCA teljes közterület

                   SZŐLŐ KÖZ teljes közterület

                   TEÁTRUM UTCA teljes közterület

                   TEMETŐ UTCA teljes közterület

                   ZRÍNYI UTCA teljes közterület

Kedves Gyerekek! Tisztelt Szülők!

Sok szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklődő gyermekeket és szüleiket az alábbi programokra:

2020. február 28. péntek, 15-16 óráig: TAVASZNYITOGATÓ ISKOLANYITOGATÓ foglalkozás a leendő elsős gyerekeknek

(A jelentkezés részleteiről február második hetében a honalpon keresztül nyújtunk bővebb tájékoztatást)

2020. március 4. szerda, 17 órától: Szülői tájékoztató

Tisztelettel:

Tenkesné Halász Enikő Rita

intézményvezető

A Templomdombi Általános Iskola Szentendre belvárosának egyik ékessége. 

Kétszázharminchat tanuló jár jelenleg iskolánkba, ahol a nyolc évfolyam mindegyike egy – egy osztállyal működik. Alsó tagozatunk iskolaotthonos rendszerű, ez azt jelenti, hogy a két osztálytanító a tanórákat és szabadidős foglalkozásokat felváltva tartja a gyerekeknek.

30 fős 4. osztályunk a jelenlegi, s a következő tanévtől, szeretettel várjuk leendő elsőseinket.

Bogya Jolán, Joli néni: Tantárgyaim, a matematika, környezetismeret, rajz és testnevelés tanítása mellett szakköri keretben ismerkedtünk meg több fontos klasszikussal a gyermekirodalomból, s mellettük kortárs gyerekírókkal, akik közül néhánnyal módunk volt találkozni is. A város felderítését, megismerését pedig helytörténeti séták keretében végeztük. Rendszeres látogatói vagyunk a Gyermekkönyvtárnak, a kiállításokat a város kiváló múzeumpedagógusai és művészei szokták bemutatni nekünk.

Az óvodáskor és a serdülőkor közötti nagyon szép négy év, melyen kísérhetjük, segíthetjük a gyerekeket képességeik kibontakoztatásában, személyiségfejlődésükben, lépésről lépésre segítve az önállósodásukat.

Szeretnénk ezt tenni a szülőkkel egyetértésben, a szabályokat közösen betartva mindenki megelégedésére.

A több, mint 30 évből, amit ezen a pályán töltöttem, a Templomdombi Általános Iskola a 2. munkahelyem.

Mindkét gyermekem ebbe az iskolába járt, így tapasztalatból tudtam rajtuk keresztül, hogy mit is jelent itt valójában a családias légkör, az egymásra figyelés, a környezeti nevelés és művészetek iránti nyitottság, fogékonyság fontossága, tudásvágy, a sokoldalúság, élményszerűség, a város szinte minden adottságának kiaknázása és az erdei iskolák, ami semmivel össze nem hasonlítható közösségi élményt nyújtott évről évre az ismeretszerzés legkülönlegesebb módjai mellett.

2010 óta, a tantestület tagjaként arra törekszem, hogy szeretetben tudásban, élményekben továbbadhassam szülőknek és gyerekeknek egyaránt mindazt, amit itt megtapasztaltunk. Hálás vagyok azért, hogy elmondhatom, az iskola eddigi 30 évéből 21 évnek a tanúja illetve részese lehettem.

Jászai Katalin (Kati néni): Sok-sok évvel ezelőtt végeztem el a Budapesti Tanítóképző Főiskolát. Családommal Szentendrén élek, a Templomdombi Általános Iskolában 12 éve tanítok. 2017-ben a pedagógusminősítési vizsga keretében megszereztem a Pedagógus II. fokozatot. Folyamatosan veszek részt szakmai továbbképzéseken, melyek keretében lehetőségem nyílik megismerkedni olyan módszerekkel, melyek segítségével hatékonyan, élményszerűen, képességeiknek megfelelően tudom tanítani, fejleszteni a gyerekeket.

A Templomdombon minden osztálynak két tanítója van, s ősztől újra első osztályt kezdünk kolléganőmmel, immár második alkalommal. A tantárgyakat megosztva tanítjuk. Ezáltal jobban el tudjuk mélyíteni a tanítandó ismereteket, és elegendő lehetőségünk nyílik a szabadidős tevékenységek során más oldalukról is megismerni a gyerekeket.

Jelenlegi negyedikeseinknek a magyar nyelv és irodalom, a testnevelés és a technika tantárgyakat tanítom. Szívesen készítem fel őket tanulmányi versenyekre. Tanítványaim sikeresen szoktak szerepelni az iskolai és városi szavalóversenyeken, lelkesen indulnak a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyeken.  Mindezek mellett osztályunk tanulóinak szakkör keretében kézműves foglalkozást és kölyökatlétikát is tartok, melyeken rendszeresen nagy létszámban vesznek részt.

Alsós tanítóként állandó megújulást lehet megélni: a negyedik osztály után ismét elsősöket fogadunk. Ami a rutinos negyedikesek számára megszokott dolog, az a jelenlegi nagycsoportosoknak igazi kihívást jelent majd szeptembertől.

Komoly feladatuk lesz megismerkedni az iskolai léttel. Ebben lépésről lépésre haladva fogjuk segíteni őket. Az iskolánkra jellemző színes programok mellett megtapasztalhatják, hogy tanórán is lehet élményeket szerezni! Amikor csak lehet, sok játékkal, mesével, mozgással; ha kell, akkor pedig elmélyülten, kitartóan, kellő figyelemmel haladva. Ám mindvégig nyugodt, vidám légkörben és következetes munkával szeretnénk megismertetni leendő elsőseinket azzal, hogy milyen is igazi templomdombisnak lenni!

Örömmel és várakozással tekintünk az előttünk álló időszak elé, melynek első lépéseként szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket február 28-án az Iskolanyitogató foglalkozáson!

 

                                                                                                 

Alkategóriák