Tisztelt Szülők!

Idén nagyon sokan, 38-an iratkoztak be a Templomdombi Általános Iskolába. Sajátos helyzetünkből fakadóan minden évben csak 1 osztályt tudunk indítani, melybe a 2020/21-es tanévre 32 gyermek nyert felvételt.

Örömmel értesítem Önöket, hogy minden körzetünkbe lakó gyermeket sorsolás nélkül fel tudtunk venni.

A nyelv választást illetően sajnos nem tudjuk mindenki kérését figyelembe venni, mert angol nyelvre jóval többen jelentkeztek mint németre. Mivel mindkét csoport létszámát 16 főben határoztuk meg, aki a németet is megjelölte azt mindenképpen, illetve néhány gyermeket, aki angolt jelölt meg a német nyelvi csoportba soroltunk. Ez most egyelőre nem jelent semmi különbséget, idegen nyelvet majd csak harmadik osztálytól tanulnak a gyermekek.

Hétfőn postázzuk a felvételi határozatokat, melyben szerepel a nyelvi csoportba sorolás is. Sajnos módosításra jelenleg nincs lehetőség. 

Június 3-án, szerdán 17 órától szülői értekezletre várjuk Önöket. Kérjük, hogy a rendkívüli körülményekre való tekintettel minden családból egy fő érkezzen.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy még a nyári szünet előtt találkozzunk Önökkel, elmondjuk a legfontosabb információkat a tanévkezdést illetően és válaszoljunk a felmerülő kérdésekre. A bejáratnál lehetőség lesz kézfertőtlenítésre, illetve a tornateremben a székeket úgy helyezzük el, hogy a javasolt távolság meglegyen. Kérjük, csak egészségesen vegyenek részt a szülőin. Ha esetleg nem tudnak jönni, akkor sincs baj, a legfontosabb információkat eljuttatjuk Önökhöz.

                                                                             Tisztelettel:

Tenkesné Halász Enikő Rita

intézményvezető

 

Tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket a Templomdombi Általános Iskola nevelőtestülete nevében.

Háromgyermekes anyaként tudom, hogy mennyire fontos az, hogy gyermekük a megfelelő intézményben, a legjobb tanítók keze között kezdje meg az általános iskolai tanulmányait.

Az alábbiakban engedjék meg, hogy röviden bemutassam az iskolánkat!

Az iskola 1989-ben alakult, önálló, 8 évfolyamos, évfolyamonként egy osztályos intézményként. A viszonylag kicsi, de éppen ezért családias épület Szentendre történelmi magvában, a város egyik legszebb részén található.

Tisztelt Szülők!

A Templomdombi Általános Iskolába 2020. április 28 és május 15-e között tudják leendő elsős gyermekeiket beíratni. A beíratási eljárás független attól, hogy a gyermek körzetes vagy nem.

A beiratkozáshoz szükség lesz:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatára
 • a gyermek TAJ kártyájára
 • a gyermek és a vele azonos lakcímen lakó szülő lakcímkártyájára (erről közös kép készüljön vagy közös dokumentumba szkenneljék be!)

Ezeket külön-külön fényképezzék le vagy szkenneljék be, mert ezeket fel kell majd tölteni a megfelelő helyre. Feltölthető formátumok: bármilyen kép, dokumentum vagy pdf fájl. (Összesen 3 fájl)

Kérjük, hogy az alábbi nyilatkozatokat nyomtassák ki, olvashatóan (lehetőleg nyomtatott betűkkel) töltsék ki, majd fényképezzék le vagy szkenneljék be, hogy a megfelelő helyre feltölthessék majd.

Ezt követően olvassák el az alábbi tájékoztatót, s a benne leírtak alapján írassák be gyermeküket a Templomdombi Általános Iskolába:

Beiratkozás a Templomdombi Általános Iskolába.pdf

Amennyiben semmiképp nem tudják megoldani az online beiratkozást, kérem, hogy munkanapokon 8 és 16 óra között hívják a 30/70-44-213-as számot, hogy időpontot tudjunk egyeztetni. Személyes beiratkozásra csak rendkívül indokolt estben, 2020. május 6-án és 7-én, 8 és 16 között van lehetőség.

Szeretettel várjuk gyermekeiket iskolánkba!

A Templomdombi Általános Iskola nevelőtestülete nevében:

Tenkesné Halász Enikő Rita

intézményvezető

 

Kedves Szülők!

Mielőtt elolvassák az EMMI által küldött szülői levél legújabb verzióját, kérem, engedjék meg, hogy a legfontosabb információkat kiemeljem belőle:

 • iskolánk körzettel rendelkező általános iskola, így a beiratkozás nálunk április 28-án kezdődik
 • minden gyermeket be kell íratni a KRETA felületen keresztül az iskolába, akkor is, ha körzetes (ezzel tudják megerősíteni a szándékot)ehhez április 20-a után felteszünk egy segédletet a honlapra
 • a beiratkozáshoz csatolni kell az iskola által kért Nyilatkozatokat is – ezek április 20-a után elérhetőek lesznek a honlapunkon
 • azok a körzetes gyerekek, akik nem jelzik szándékukat, hogy máshova szeretnének menni, a tájékoztató szerint automatikusan felvételre kerülnek – jelenleg 46 körzetes gyermekről tudok, s eddig ketten jelezték, hogy másik iskolába nyertek felvételt. Nem tudom, hogy mi lesz abban az esetben, ha egy osztálynyinál több gyermek jelentkezik. Erről májusban tudok majd nyilatkozni, miután látom a pontos számokat.
 • a nem körzetes gyermekek is április 28-át követően iratkozhatnak be az iskolánkba az e-Krétán keresztül – nem tudom, hogy lesz-e lehetőségem körzeten kívüli gyermeket fogadni, ez is csak májusban derül majd ki
 • ha valakinek nincs lehetősége az online beiratkozásra, az kérem, hogy április 28-a után hívja a 30/71-44-213-as számot, hogy időpontot keressünk a személyes beiratkozásra. Erre május 6-án és 7-én lesz lehetőség, de nagyon kérem, hogy a járványra való tekintettel csak azok éljenek ezzel, akik semmiképpen nem tudják megoldani az online jelentkezést!

Bővebb információt egyelőre én sem tudok, így kérem, hogy április 28-ig Önök is legyenek türelemmel. Ahogy bármilyen új információ vagy változás lesz, mindenképpen jelzem itt a honlapon.

Tisztelettel:

Tenkesné Halász Enikő Rita

intézményvezető

 

EMMI tájékoztató:

"Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelyeennek hiányában a tartózkodási helye.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
 • Egyéb, az intézmény által kért nyilatkozatok

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére!

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására május 6-án és 7-én, előzetes telefonos egyeztetést követően van lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

 

Kedves Szülők!

Gondolom, mindannyian izgatottan várják a beiratkozás napját!

Az utóbbi időben nagyon sokan kerestek meg emailben, hogy a beiratkozás folyamatáról érdeklődjenek. Idén semmi sem úgy lesz, ahogy azt az elmúlt években megszokhattuk, ezért még egy kicsi türelmüket szeretném kérni.

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úr levélben értesített minket, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozásokat úgy kell megszervezni, hogy azok minél kevesebb személyes kontaktust igényeljenek, ugyanakkor biztosítani kell a szülők szabad iskolaválasztását is.

Iskolánkban évek óta használjuk a KRÉTA elektronikus rendszert, így az idei beiratkozás azon keresztül fog történni.

Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III.23) EMMI határozatában a következőket fogalmazta meg:

2. A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni:

a) Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító általános iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését - a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen - az általa választott általános iskola vezetője 2020. április 24-ig fogadja. Ezt a KRÉTÁ-val rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le.

b) A körzettel nem rendelkező általános iskola az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 6 - április 24. között tartja. Az általános iskola az a) alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan - a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel - elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. Ezt a KRÉTÁ-val rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le.

e) A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét, továbbá a tanuló felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.

d) A kötelező felvételt biztosító általános iskola 2020. április 28-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más általános iskola felvette, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül sor.

e) Ha a kötelező felvételt biztosító általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az a) alpont szerint hozzá eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan - a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel - elkészíti a  beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét, továbbá a tanuló felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe.

3. A kijelölt óvoda, a kijelölt iskola a sajátos nevelési igényű gyermeket 2020. április 28-ig hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.

A Váci Tankerületi Központtal még egyeztetésben vagyunk arról, hogy milyen módon történjen a nem körzetes gyermekek szándéknyilatkozatának fogadása, így egyelőre arra szeretném kérni Önöket, hogy ne küldjenek emailt és ne próbáljanak meg a KRÉTA rendszeren keresztül beiratkozni! Amint pontosan kidolgoztuk a beiratkozás menetét, a honlapra ki fogjuk tenni az információkat, valamint egy tájékoztatót arról is, hogy milyen iratok szükségesek a beiratkozáshoz. Kérem, hogy addig legyenek türelemmel.

Együttműködésüket és megértésüket köszönöm!

 

Tisztelettel:

Szentendre, 2020. április 1.

Tenkesné Halász Enikő Rita

intézményvezető