"Jó érzés, ha szülőként, tanárként hozzájárulhatunk egy másik ember életének tartalmasabbá tételéhez. Szívderítő dolog figyelemmel követni, hogyan vesz át egy fiatal a tanítási kapcsolat során valami olyan új dolgot, ami kitágítja világa határait és bővíti készségeinek tárát."

Thomas Gordon

Alapítványunk célja:

A létrehozott pénzalapból és a későbbi alapítványi hozzájárulásokból folyamatosan kiegészülő vagyonból:

  • a tehetséges tanulók támogatása, tanulmányi ösztöndíj-rendszer kialakítása,
  • a szociálisan hátrányos tanulók segítése,
  • a szabadidős tevékenység bővítése, színesítése,
  • a nemzetközi kapcsolatok ápolása, a diákcsere mozgalom elindítása, folyamatosságának biztosítása,
  • a nyelvoktatás feltételeinek továbbfejlesztése,
  • a nyári táborozás támogatása,
  • hatékony pedagógiai eljárások patronálása,
  • az iskola épületének bővítése, korszerűsítése, a tárgyi feltételek javítása.

Az alapítvány kuratóriumi elnöke:

  • Szendreiné Fazekas Julianna

A kuratórium titkára:

  • Szekrényi Ágnes

A kuratórium tagjai:

  • dr. Beregnyei Józsefné, Dr. Botos Viktor

Az alapítvány adószáma:

19176578-1-13

Az alapítvány székhelye:

  • Templomdombi Iskola, 2000 Szentendre, Alkotmány u. 12
  • Telefon: 26/785-166

A fent felsorolt célok megvalósítása érdekében várjuk szíves támogatását!

Számlaszámunk: 11742087-20024585

Éves pénzügyi beszámolók:

2012

2013

2014

2015

2016