Szentendre

Iskolánk Szentendre patinás belvárosában a Templomdomb tövében helyezkedik el. Településünkről részletesen olvashatsz az alábbi linken.

» Bővebben

Kiemelt területünk - manuális készségfejlesztés

Iskolánkban számtalan lehetőség nyílik a gyermekek manuális készségének fejlődésére.

» Bővebben

Kiemelt területünk - környezeti nevelés

Meggyőződésünk, hogy a környezeti nevelés jellemzően tevékenység orientált műfaj. Igazán sikeressé csak az élményekben, cselekvésekben gazdag pedagógiai módszerek alkalmazásával válhat.

» Bővebben

Kiemelt területünk - Idegen nyelvek oktatása

Az idegen nyelv tudása betekintést enged a célnyelvi kultúrába, s célunk olyan ismeretszerzés kialakítása, amely bizalmat ébreszt és érdeklődést kelt más népek iránt. 

» Bővebben

Az evangélikusok olyan keresztények, akik a lutheri reformáció (1517) egyházmegújítást komolyan veszik ma is: hisszük, hogy Isten nem teljesítményeink alapján, hanem saját szeretetéből fogad el mindenkit. Ezzel a nyíltsággal közeledünk minden emberhez.

Az evangélikus hitoktatás témái ahhoz kötődnek, hogy Isten érzékeny, a világ dolgaiban részt vevő embernek teremtett minket. Ahogy a só az ételben és a világosság a sötétben, úgy szeretnénk megjelenni korunk kérdései között. A diákok korának megfelelő módon, őszintén beszélünk életkérdéseinkről, mint például: Ki vagyok én? Hol a helyem a családban, az iskolában, a közösségekben? Mitől teljes az életünk? Milyen értéket közvetít a Biblia? Hogyan tapasztalható meg Isten szeretetének az ereje?

Főbb témakörök:

  • Jézus életének és tanításának megismerése
  • Önismeret
  • Emberi kapcsolatok
  • A közösség és a környezet jelentősége életünkben

​A hittanórát a helyi evangélikus egyházközség lelkésze vagy hitoktatója tartja.

Bárki választhatja az evangélikus hit- és erkölcstant. A jelentkezésnek nem feltétele a keresztség, sem az evangélikus egyházhoz való tartozás.

A szülő nyilatkozik arról, hogy gyermekét szeretné beíratni az evangélikus hit– és erkölcstanórára. Az új iskolába kerülő gyermek szülei a beiratkozás alkalmával, egyéb esetekben a szülők minden tanév május 20. napjáig jelezhetik döntésüket az általános iskolában.

További tudnivalók: hitoktatas.evangelikus.hu