A Datatrans Internet Kft. által szervezett TAVASZVÁRÓ című rajzpályázaton több mint 800 pályamű közül Lóczy György 6. osztályos munkájával díjazott lett, oklevélben részesült. 
Felkészítő tanár: Deli Gabriella 

 

A Liget Műhely Alapítvány alkotói pályázatot hirdetett a mesékben lévő halásszal és hallal kapcsolatos munkák beküldésére. Iskolánk Vizuális Műhelyéből Sági Ella Viola 1. osztályos tanuló díjazott lett ezen a versenyen. (felkészítője Deli Gabriella) 
Gratulálunk Ellának, linómetszetét ezen a linken lehet megtekinteni.
https://ligetmuhely.com/szitakoto/a-csoda-eredmenyhirdetes/

Tisztelt Szülők!
 
Az emberi erőforrások minisztere által hozott 19/2021 (III.10.) határozata alapján Önöknek lehetőségük van arra, hogy gyermeküknek 2021/2022. tanévre vonatkozó általános iskola első évfolyamára történő beiratkozását online formában tegyék meg. Online beiratkozás esetén a szükséges dokumentumokat az iskolában az első tanítási nap kell bemutatni.
Online beiratkozásra 2021. április 10. 0:00 és 2021. április 16. 24:00 között van lehetőség. 
Az online beiratkozáshoz az alábbi segédletet készítettük: kattints a segédlet letöltéséhez!
 
Indokolt esetben lehetőség van személyes beiratkozásra is 2021. április 15-16-án 8 és 16 óra között. Ehhez előzetes időpont-egyeztetés szükséges. Időpontot a 30/71-44-213-as számon tudnak kérni hétfőn, kedden és szerdán 8 és 16 óra között.
 
Szeretettel várjuk iskolánkba a leendő elsős gyermekeket! 
 
A Templomdombi Általános Iskola nevelőtestülete nevében:
 
Tenkesné Halász Enikő Rita
intézményvezető

 Az én locsolóversem címmel játékos szorgalmi fejtörőt kaptak a felsős gyerekek: 

Írjatok locsolóverset! Egy pici turpissággal meghintve: Minden évfolyamnak az irodalom órán vett anyaghoz kapcsolódó szavakat kellett versükbe szőnie:

5. osztály: kukorica, Jancsi (kihívást kedvelőknek extraként) (órai anyag: Petőfi Sándor: János vitéz)

6. osztály: szálfa, sarkantyú, Miklós (extraként) (órai anyag: Arany János: Toldi Előhang)

7. osztály: lángsugarú, eliramlik, Petőfi (ínyenceknek extraként) (órai anyag: Petőfi Sándor: Szeptember végén) 

8. osztály: tükörponty, krajcár, Kosztolányi (ínyenceknek) (órai anyag: Kosztolányi Dezső: Tükörponty, Móricz Zsigmond: Hét krajcár)

Sokan éreztek kedvet a verseléshez, és születtek számtalan, tarkábbnál tarkább rímek. Íme:

Kattints ide a megtekintésért!

Horváth Krisztina

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon vagy e-mailben) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett

Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

  • személyes beiratkozásra csak előzetes időpontegyeztetés után van lehetőség
  • időpontot április 7 és 14 között munkanapokon 8 és 16 óra között a 30/71-44-213-as telefonszámon lehet egyeztetni
  • április 15-én, csütörtökön és április 16-án, pénteken 8 és 16 óra között fél órás intervallumokat biztosítunk a beiratkozásra
  • az épületbe történő belépés után kötelező a kézfertőtlenítés
  • az épület teljes területén kötelező a maszk viselése

A beiratkozáshoz szükség lesz:

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatára

• a gyermek TAJ kártyájára

• a gyermek és a vele azonos lakcímen lakó szülő lakcímkártyájára (erről közös kép készüljön vagy közös dokumentumba szkenneljék be!)

Ezeket külön-külön fényképezzék le vagy szkenneljék be, mert ezeket fel kell majd tölteni a megfelelő helyre. Feltölthető formátumok: bármilyen kép, dokumentum vagy pdf fájl. (Összesen 3 fájl)

Kérjük, hogy az alábbi nyilatkozatokat nyomtassák ki, olvashatóan (lehetőleg nyomtatott betűkkel) töltsék ki, majd fényképezzék le vagy szkenneljék be, hogy a megfelelő helyre feltölthessék majd.

• Pedagógiai programunk elfogadása.pdf

• Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról (Életv.lakcím nyilatkozat.pdf)

• Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről (tv.képviselő nyilatkozat.pdf)

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Váci Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

Körzethatárok megtekinthetők: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index

Szeretettel várjuk gyermekeiket iskolánkba!

A Templomdombi Általános Iskola nevelőtestülete nevében:

 

Tenkesné Halász Enikő Rita

intézményvezető