Tisztelt Szülők!

Szeretettel köszöntöm Önöket a Templomdombi Általános Iskola nevelőtestülete nevében.

Háromgyermekes anyaként tudom, hogy mennyire fontos az, hogy gyermekük a megfelelő intézményben, a legjobb tanítók keze között kezdje meg az általános iskolai tanulmányait.

Az alábbiakban engedjék meg, hogy röviden bemutassam az iskolánkat!

Az iskola 1989-ben alakult, önálló, 8 évfolyamos, évfolyamonként egy osztályos intézményként. A viszonylag kicsi, de éppen ezért családias épület Szentendre történelmi magvában, a város egyik legszebb részén található.

Az iskola tanulóinak száma jelenleg 224 fő. Integráltan oktatjuk a nagyothalló és az egyéb pszichés zavar miatt sajátos nevelési igényű gyerekeket, egyénileg segítjük a különleges bánásmódot igénylő tanulókat. Az 1-4 évfolyamon több mint 10 éve iskolaotthonos/egész napos formában nevelünk, oktatunk.

A 22 fős nevelőtestület tagjai az iskola értékei iránt elkötelezett, elhivatott, kellő szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusok. Módszertani kultúránk középpontjába az élményszerű tanítás-tanulás folyamatát állítottuk. Szeretjük a pedagógiai kihívásokat, szívesen tanulunk, rendszeresen továbbképezzük magukat. Megosztjuk egymással és az érdeklődő nevelőtestületekkel azokat a „jó gyakorlatokat”, amelyekkel tovább vihetjük és erősíthetjük intézményünk sajátos arculatát, eddig elért kimagasló eredményeit.

Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a gyerekek szívesen járjanak iskolába, jól érezzék magukat a közösségben, kellő alapossággal elsajátítsák a szükséges ismereteket, tartsák fontosnak a tanulást.

Az iskola az alapdokumentumában meghatározott alapfeladatain túl három területen nyújt több ismeretet, illetve biztosít lehetőséget a képességek és a készségek kialakításához, fejlesztéséhez.

Környezeti nevelés

A környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében mintaértékű iskolai miliőt alakítottak ki, és a működésüket is a környezetbarát üzemeltetésre való törekvés jellemzi.

Az erdei iskola oktatási forma környezeti nevelési programjuk meghatározó eleme, melyet rendszerszerűen, helyi tantervbe építve minden évfolyamon szerveznek. Ez irányú gyakorlatukat mintaprojektek kidolgozásával, televíziós forgatások vállalásával osztották meg az érdeklődő pedagógusokkal, nevelőtestületekkel.

Tevékenységük elismeréseként az OFI több ízben kérte fel az intézményt gyakorlatának bemutatására, hazai és külföldi pedagógus delegációk fogadására.

Manuális készségfejlesztés

A „környezetkultúra” sajátos, általuk kidolgozott tantárgy kereteiben a mindennapi élethez szükséges gyakorlati készségeket kialakítását, fejlesztését valósítják meg. Megismertetik a tanulókat a különböző anyagokkal /fa, fém, papír, textil, élelmiszer, agyag stb./és hozzásegítik tanítványainkat az alkotás izgalmához, öröméhez, miközben kitartó, igényes munkára nevelik őket.

Idegen nyelv oktatása

Sikeresen vesznek részt tanulmányi versenyeken, kapcsolódnak be nemzetközi projektekbe, vállalnak helyi idegenvezetést, fogadnak anyanyelvi önkénteseket, elősegítve így is az idegen nyelvi kommunikációs készségek fejlesztését.

A leendő kis elsősöket februárban egy iskolanyitogató foglalkozásra várjuk.

Márciusban tájékoztató fórumot tartunk, ahol ismertetjük pedagógiai programunkat, működési rendünket, sajátosságainkat, bemutatjuk a 2017/2018-as tanév első osztályában tanító pedagógusokat, megtekinthetik iskolánkat, megnézhetik a kompetencia alapú oktatásra alkalmas tantermeinket, szaktantermeinket.

Áprilisban nyílt óra keretében bepillanthatnak majd oktatási folyamatainkba.

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket az iskolánkba!

Üdvözlettel:

Tenkesné Halász Enikő Rita

intézményvezető