A Templomdombi Általános Iskola Szentendre belvárosának egyik ékessége. 

Kétszázharminchat tanuló jár jelenleg iskolánkba, ahol a nyolc évfolyam mindegyike egy – egy osztállyal működik. Alsó tagozatunk iskolaotthonos rendszerű, ez azt jelenti, hogy a két osztálytanító a tanórákat és szabadidős foglalkozásokat felváltva tartja a gyerekeknek.

30 fős 4. osztályunk a jelenlegi, s a következő tanévtől, szeretettel várjuk leendő elsőseinket.

Bogya Jolán, Joli néni: Tantárgyaim, a matematika, környezetismeret, rajz és testnevelés tanítása mellett szakköri keretben ismerkedtünk meg több fontos klasszikussal a gyermekirodalomból, s mellettük kortárs gyerekírókkal, akik közül néhánnyal módunk volt találkozni is. A város felderítését, megismerését pedig helytörténeti séták keretében végeztük. Rendszeres látogatói vagyunk a Gyermekkönyvtárnak, a kiállításokat a város kiváló múzeumpedagógusai és művészei szokták bemutatni nekünk.

Az óvodáskor és a serdülőkor közötti nagyon szép négy év, melyen kísérhetjük, segíthetjük a gyerekeket képességeik kibontakoztatásában, személyiségfejlődésükben, lépésről lépésre segítve az önállósodásukat.

Szeretnénk ezt tenni a szülőkkel egyetértésben, a szabályokat közösen betartva mindenki megelégedésére.

A több, mint 30 évből, amit ezen a pályán töltöttem, a Templomdombi Általános Iskola a 2. munkahelyem.

Mindkét gyermekem ebbe az iskolába járt, így tapasztalatból tudtam rajtuk keresztül, hogy mit is jelent itt valójában a családias légkör, az egymásra figyelés, a környezeti nevelés és művészetek iránti nyitottság, fogékonyság fontossága, tudásvágy, a sokoldalúság, élményszerűség, a város szinte minden adottságának kiaknázása és az erdei iskolák, ami semmivel össze nem hasonlítható közösségi élményt nyújtott évről évre az ismeretszerzés legkülönlegesebb módjai mellett.

2010 óta, a tantestület tagjaként arra törekszem, hogy szeretetben tudásban, élményekben továbbadhassam szülőknek és gyerekeknek egyaránt mindazt, amit itt megtapasztaltunk. Hálás vagyok azért, hogy elmondhatom, az iskola eddigi 30 évéből 21 évnek a tanúja illetve részese lehettem.

Jászai Katalin (Kati néni): Sok-sok évvel ezelőtt végeztem el a Budapesti Tanítóképző Főiskolát. Családommal Szentendrén élek, a Templomdombi Általános Iskolában 12 éve tanítok. 2017-ben a pedagógusminősítési vizsga keretében megszereztem a Pedagógus II. fokozatot. Folyamatosan veszek részt szakmai továbbképzéseken, melyek keretében lehetőségem nyílik megismerkedni olyan módszerekkel, melyek segítségével hatékonyan, élményszerűen, képességeiknek megfelelően tudom tanítani, fejleszteni a gyerekeket.

A Templomdombon minden osztálynak két tanítója van, s ősztől újra első osztályt kezdünk kolléganőmmel, immár második alkalommal. A tantárgyakat megosztva tanítjuk. Ezáltal jobban el tudjuk mélyíteni a tanítandó ismereteket, és elegendő lehetőségünk nyílik a szabadidős tevékenységek során más oldalukról is megismerni a gyerekeket.

Jelenlegi negyedikeseinknek a magyar nyelv és irodalom, a testnevelés és a technika tantárgyakat tanítom. Szívesen készítem fel őket tanulmányi versenyekre. Tanítványaim sikeresen szoktak szerepelni az iskolai és városi szavalóversenyeken, lelkesen indulnak a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyeken.  Mindezek mellett osztályunk tanulóinak szakkör keretében kézműves foglalkozást és kölyökatlétikát is tartok, melyeken rendszeresen nagy létszámban vesznek részt.

Alsós tanítóként állandó megújulást lehet megélni: a negyedik osztály után ismét elsősöket fogadunk. Ami a rutinos negyedikesek számára megszokott dolog, az a jelenlegi nagycsoportosoknak igazi kihívást jelent majd szeptembertől.

Komoly feladatuk lesz megismerkedni az iskolai léttel. Ebben lépésről lépésre haladva fogjuk segíteni őket. Az iskolánkra jellemző színes programok mellett megtapasztalhatják, hogy tanórán is lehet élményeket szerezni! Amikor csak lehet, sok játékkal, mesével, mozgással; ha kell, akkor pedig elmélyülten, kitartóan, kellő figyelemmel haladva. Ám mindvégig nyugodt, vidám légkörben és következetes munkával szeretnénk megismertetni leendő elsőseinket azzal, hogy milyen is igazi templomdombisnak lenni!

Örömmel és várakozással tekintünk az előttünk álló időszak elé, melynek első lépéseként szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket február 28-án az Iskolanyitogató foglalkozáson!