A Templomdombi Általános Iskola 1989. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit.

1988-ban már olyan sokan voltak a Központi Iskolában, hogy sürgetővé vált az az igény, hogy a mammutiskolából több, emberléptékű intézmény alakuljon. 1989. április 11-én a Városi Tanács testülete jóváhagyta, hogy az 1300 gyereket és 82 tanárt magába foglaló intézményből három intézmény alakuljon.

A Templomdombi Iskola alapítói valami újat, valami mást szeretettek volna. Egy párhuzamos osztály nélkül működő, családias hangulatú, gyermekközpontú, környezettudatos iskolát, melynek falai között a tanulók a szilárd alapokon túl emberséget és elfogadást tanulnak, de még fontosabb volt, hogy igazi, boldog gyerekkoruk legyen.

Ezek az értékek, célkitűzések nem változtak az elmúlt 30 évben. „Pedagógiai tevékenységünk fő alapelve továbbra is a gyermekközpontúság, amelyen az empátiát, a pozitív késztetést, a támogatást, a bizalmat, az önbizalom növelését, a sikerhez való segítést és a szeretetet értjük. Ennek tudatában, ismerve a hozzánk járó gyerekek életkori sajátosságait, adottságait, körülményeit tudatosan szervezzük, irányítjuk, motiváljuk tanulási, közéleti, szabadidős tevékenységüket, értékeljük tetteiket, fejlődésüket.”

 

Ebben az évben szeretnénk felidézni a kezdeteket, rávilágítani, hogy mennyit változott, fejlődött az oktatás az elmúlt években, megismertetni jelenlegi tanulóinkat a kezdeti célokkal, lehetőségekkel, melyekre építve együtt alakíthatjuk a jövőt.

A jubileumi évben szeretnénk lehetőséget adni volt diákjainknak és tanárainknak arra, hogy visszatérve meséljenek nekünk templomdombis emlékeikről. Programjainkkal tiszteletünket fejezzük ki az alapítóknak és azoknak a pedagógusoknak, akik ismertté és elismertté tették a Templomdombi Általános Iskolát.